Regidories

 • Obres i urbanisme

  La regidoria d'urbanisme s’encarrega del planejament i gestió urbanística del municipi, així com de la revisió del Pla d’ordenació urbanístic municipal i de la tramitació de les llicències d’obres; promovent un model urbanístic on es mantingui l'equilibri entre creixement poblacional i el respecte a l'entorn.

 • Cultura

  La regidoria de cultura desenvolupa les polítiques de promoció de la cultura local en totes les seves manifestacions artístiques i festives a través de diferents programes, projectes i activitats, per tal d’apropar la cultura popular a tota la població.

 • Ensenyament

  La regidoria d'ensenyament pretén facilitar el desenvolupament de les activitats educatives que es realitzen al municipi, col·laborant activament amb les comunitats educatives (AMPA's, equips directius, consells escolars, etc.) i aportant els recursos necessaris per assegurar un adequat estat de conservació, manteniment i millora de les instal·lacions.

 • Serveis Socials

  La regidoria de serveis socials pretén garantir que totes les persones del municipi tinguin cobertes les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials, que permeten una autonomia personal i una qualitat de vida individual, familiar i col·lectiva.

 • Promoció econòmica i turisme

  La regidoria de promoció econòmica té com a objectiu el desenvolupament econòmic local, millorant l'ocupació, fomentant l’emprenedoria i potenciant el teixit empresarial. Aquesta regidoria ofereix dinamització i suport a l’Associació d’Empresaris de Sant Bartomeu del Grau.

  Des de la regidoria de turisme treballem per a fer la promoció de Sant Bartomeu del Grau i per donar el millor servei al visitant, adaptant-nos a la demanda i als serveis turístics.

 • Serveis

  L'objectiu de la regidoria de serveis és la de vetllar per les infraestructures viàries del municipi i pel correcte funcionament dels serveis d'aigua, clavegueram i enllumenat públic, així com tots aquells aspectes relacionats amb l’eficiència i sostenibilitat energètica en edificis, equipaments i serveis municipals.

 • Territori

  La regidoria de territori fomenta polítiques que tendeixen a la preservació del terme municipal, bàsicament la prevenció d’incendis forestals i el manteniment dels camins municipals.

 • Pagesia

  La regidoria de pagesia té com a objectiu la dinamització de la producció agrícola i ramadera del municipi, donant suport a l’activitat i preservant la comunicació entre el món rural i el poble.

 • Medi Ambient

  La regidoria de medi ambient treballa per la protecció i manteniment dels espais naturals del poble, afavorint el desenvolupament sostenible i promovent les activitats ambientals.

 • Noves tecnologies

  La regidoria de noves tecnologies és l’encarregada de gestionar la comunicació interna i externa de l’Ajuntament, així com els aspectes relacionats amb la modernització de l’administració pública i l’administració electrònica.

 • Esports

  La regidoria d’esports és l’encarregada de fomentar l’activitat física i esportiva al municipi, així com gestionar les instal·lacions esportives, donar suport a les entitats i col·labora amb tornejos, competicions i campionats a partir de subvencions econòmiques i cessió d’espais on realitzar les seves activitats.

 • Festes

  La regidoria de festes té com a principal objectiu l’organització i/o coordinació de les festes locals i tradicionals de Sant Bartomeu del Grau, així com oferir dinamització i suport a les iniciatives que sorgeixen de les entitats i associacions. 

Darrera actualització: 15.06.2016 | 09:54
Darrera actualització: 15.06.2016 | 09:54