Regidories

 • Obres públiques i urbanisme

  10/07/2019

  La regidoria d'urbanisme s’encarrega del planejament i gestió urbanística del municipi, així com de la revisió del Pla d’ordenació urbanístic municipal i de la tramitació de les llicències d’obres; promovent un model urbanístic on es mantingui l'equilibri entre creixement poblacional i el respecte a l'entorn.

 • Cultura

  05/07/2016

  La regidoria de cultura desenvolupa les polítiques de promoció de la cultura local en totes les seves manifestacions artístiques i festives a través de diferents programes, projectes i activitats, per tal d’apropar la cultura popular a tota la població.

 • Ensenyament

  05/07/2016

  La regidoria d'ensenyament pretén facilitar el desenvolupament de les activitats educatives que es realitzen al municipi, col·laborant activament amb les comunitats educatives (AMPA's, equips directius, consells escolars, etc.) i aportant els recursos necessaris per assegurar un adequat estat de conservació, manteniment i millora de les instal·lacions.

 • Igualtat, serveis socials i salut pública

  10/07/2019

  La regidoria d'igualtat té com a objectius principals impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, sensibilitzant la ciutadania envers la igualtat i vetllant per l'aplicació de la transversalitat de gènere en tota l'acció municipal . Des de serveis socials i salut pública es pretén garantir que totes les persones del municipi tinguin cobertes les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials, que permeten una autonomia personal i una qualitat de vida individual, familiar i col·lectiva per tal de poder prolongar la seva vida. 

 • Promoció econòmica i turisme

  05/07/2016

  La regidoria de promoció econòmica té com a objectiu el desenvolupament econòmic local, millorant l'ocupació, fomentant l’emprenedoria i potenciant el teixit empresarial. Aquesta regidoria ofereix dinamització i suport a l’Associació d’Empresaris de Sant Bartomeu del Grau.

  Des de la regidoria de turisme treballem per a fer la promoció de Sant Bartomeu del Grau i per donar el millor servei al visitant, adaptant-nos a la demanda i als serveis turístics.

 • Serveis públics

  10/07/2019

  L'objectiu de la regidoria de serveis és la de vetllar per les infraestructures viàries del municipi i pel correcte funcionament dels serveis d'aigua, clavegueram i enllumenat públic, així com tots aquells aspectes relacionats amb l’eficiència i sostenibilitat energètica en edificis, equipaments i serveis municipals.

 • Territori, món rural i medi ambient

  10/07/2019

  La regidoria de territori i món rural fomenta polítiques que tendeixen a la preservació del terme municipal, per donar valor a la tasca del sector primari (agricola, ramader i forestal)la prevenció d’incendis i el manteniment dels camins municipals. Des de medi ambient es treballa per la protecció i manteniment dels espais naturals del poble, afavorint el desenvolupament sostenible i promovent les activitats ambientals.

 • Comunicació i transparència

  10/07/2019

  La regidoria de comunicació i transparència és l’encarregada de fomentar les vies de comunicació amb el veïnatge, actualitzar i ampliar els continguts via agenda i butlletí municipal, pàgina web i xarxes socials, així com els aspectes relacionats amb la transparència, la modernització de l’administració pública i l’administració electrònica.

   

 • Esports

  05/07/2016

  La regidoria d’esports és l’encarregada de fomentar l’activitat física i esportiva al municipi, així com gestionar les instal·lacions esportives, donar suport a les entitats i col·labora amb tornejos, competicions i campionats a partir de subvencions econòmiques i cessió d’espais on realitzar les seves activitats.

 • Festes

  10/07/2019

  La regidoria de festes té com a principal objectiu l’organització i/o coordinació de les festes locals i tradicionals de Sant Bartomeu del Grau, així com oferir dinamització i suport a les iniciatives que sorgeixen de les entitats i associacions. 

 • Gent gran i joves

  10/07/2019

  La Regidoria de Gent Gran té com a objectiu la promoció de l’envelliment actiu a través d’activitats destinades a aquest col·lectiu, així com donar suport a l'Associació d'Avis de Sant Bartomeu del Grau.

  Paral·lelament treballem per als joves i amb els joves del municipi, impulsant tots aquells projectes que satisfan les seves necessitats. En aquest sentit, el Punt Jove i l'Associació de Joves SBG esdevenen clau per la seva gestió.

  Des de la regidoria es treballa conjuntament amb els dos col·lectius, enfortint l’apropament i l’enriquiment intergeneracional basat en l’intercanvi d’experiències.

 • Participació ciutadana i teixit associatiu

  10/07/2019

  La regidoria de participació ciutadana és la garantia de la voluntat del govern municipal d´apostar per la implicació dels habitants en el funcionament de la vida pública. Aquesta participació, incumbeix en tota l´organització municipal, i per tant, el seu treball és transversal.

  Des de la regidoria volem dinamitzar les associacions i entitats del poble sense ànim de lucre així com les eines que han de permetre la creació d´una xarxa activa ciutadana, que es preocupi pel desenvolupament del municipi.

Darrera actualització: 15.06.2016 | 09:54
Darrera actualització: 15.06.2016 | 09:54