Modificacions POUM

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Bartomeu del Grau


Per tal de posar a l’abast de tota la població, tota la informació relacionada amb aquesta modificació, obrim aquest apartat a la web municipal amb tota la documentació i informació que pot ser del vostre interès. És voluntat d’aquest Ajuntament actuar amb total transparència i, per això, l’obertura d’aquest nou canal.

Si tens qualsevol dubte i/o consulta a enllaços trobaràs un formulari de contacte per tal de donar resposta a tot allò que necessiteu saber referent a aquesta modificació. Intentarem donar resposta amb la major brevetat possible.

Informació de situació:

 • Benito Urban realitza la seva activitat industrial de magatzem a l’àmbit de la Fàbrica.
 • Els pisos de Can Simon son propietat de l’Institut Català del Sòl (INCASOL)
 • Des del 2010 que es va fer l’aprovació del POUM no s’ha desenvolupat cap actuació en aquest àmbit
 • Benito Urban vol ampliar la seva activitat de magatzem al nostre municipi i, per tant, necessita de més sòl industrial a on actuar
 • El municipi requereix de més habitatge per donar resposta a les necessitats de les noves generacions
 • L’Ajuntament ha destinat recursos públics a assegurar la salubritat dels pisos de Can Simon, els quals al estar sense activitat, son un pou de plagues.

Passos realitzats fins ara:

 • 23 de novembre de 2010 - POUM aprovat definitivament i publicat al DOGC. Consulta la documentació  https://www.sbg.cat/ajuntament/normativa/urbanisme/poum.html
 • Signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Trumple Invest SL (propietària de les naus) per liderar la transformació dels àmbits de la fàbrica.
 • Durant aquest període només s’executa l’enderroc d’algunes naus per construir la Plaça Nova. La resta es manté intacte.
 • Maig de 2020 – Procés d’estudi per a fer un planejament més realista amb el suport del despatx d’advocats Vallbé i la Diputació de Barcelona.
 • Suspensió d’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en els àmbits afectats; excepte aquelles relacionades amb activitats logístiques i d’emmagatzematge.
 • S’elabora un estudi d’avaluació de mobilitat de Sant Bartomeu del Grau.
 • 27 d’abril de 2022 – Aprovació inicial de la modificació del Planejament Urbanístic, el que significa que l’Ajuntament inicia el procés administratiu per a modificar el POUM.https://media.seu-e.cat/acteca/819950006/2022/daec41dd-812b-4b19-9f2b-10ace47f3ea9/ACTA_PLE_27_ABRIL_2022.pdf
 • S’inicia un procés de 45 dies d’exposició pública en el qual tothom pot presentar al·legacions.
 • Es sol·liciten els informes als organismes afectats, en aquest cas corresponents a:
  • Protecció Civil
  • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  • Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
  • Agència Catalana de l'Aigua
 • Es dona audiència als ajuntaments limítrofs
 • 15 de juny de 2022 – Es presenta una al·legació signada per un conjunt de veïns.
 • Benito Urban es compromet a urbanitzar el terreny de la carretera Perafita en un parc infantil, aparcament de vehicles i zona per a autocaravanes i, posteriorment, cedir-ne la propietat a l’Ajuntament
 • Incasòl, propietària dels pisos de Cal Simon, es compromet a posar els pisos a la venda i executar les obres de rehabilitació dels pisos amb una empresa constructora amb solvència i qualitat en les seves promocions.
 • Es reben els informes sectorials sol·licitats i en cap d’ells hi ha cap petició rellevant, només petites apreciacions de procediment.
 • El dia 11 de gener de 2023 s’aprova per majoria absoluta pel Ple Municipal, l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Bartomeu del Grau.

Què definia el POUM fins ara?

 • Proposava rehabilitar, adequar i millorar el bloc d’habitatges de l’antiga fàbrica Puigneró amb un total de 268 habitatges i 70 habitatges a Can Simón.
 • En total, es preveia una reserva al municipi de 168 habitatges de protecció oficial. En concret els de Can Simon n’hi havia d’haver 40 de protegits, en règim de lloguer i un únic propietari.
 • Es feia fora l’activitat industrial de Benito Urban per tal de donar cabuda als nous habitatges.

Què proposa la nova modificació del POUM aprovada de forma inicial?

 • Es redueix a 68 els habitatges protegits, dels quals només 20 seran a Can Simon.
 • S’aposta per directrius de sostenibilitat econòmica i ambiental; aprofitant edificis ja existents per donar-los un nou ús; en comptes de crear-ne de nous partint de zero. Se’n diu economitzar urbanísticament parlant.
  • La rehabilitació dels pisos ha de fer-se sota criteris de qualitat i per donar resposta a les necessitats del poble per a nous habitatges.
  • Es millora la imatge urbana d’un edifici emblemàtic del municipi, millorant la imatge del municipi i sobretot del barri a on s’ubica.
  • El nou règim d’habitatges serà de venta, de manera que desmonopolitzarà la única propietat existent fins ara i donarà oportunitats de compra.
  • Falsos mites: L’enderroc o substitució és inviable econòmicament sense el malbaratament de recursos públics. L’Incasòl va adquirir els pisos per 1,5M€. Si l’Ajuntament ha d’adquirir-los i després enderrocar el cost ascendeix a 3M€; sumant després el cost de tornar a construir. En contrapartida, el cost de rehabilitar-los és de 30.000€ per habitatge, és a dir, un total de 2,1M€.
 • L’ús industrial queda limitat al que sigui compatible amb el teixit d’habitatges de l’entorn, mitjançant determinacions concretes i amb un límit de soroll de 50dB (A), el que representa una sensibilitat acústica alta. En definitiva, només s’hi podran establir activitat d’impacte baix.
 • Es dibuixa un nou espai de lleure infantil, d’aparcament de vehicles i zona per a autocaravanes al terreny de davant dels pisos, tocant a la carretera de Perafita.

 

Des de l’INCASOL s’ha demanat a un estudi d’arquitectes que redactin l’avanç projecte per la rehabilitació dels pisos de Cal Simon.

 • L'estudi de rehabilitació s'està realitzant amb diversos criteris en ment. Es prioritza la flexibilitat, l'accessibilitat i l'eficiència energètica, a més, s'està treballant en l'eliminació de barreres arquitectòniques i la creació d'espais versàtils per adaptar-se a diferents usos, incloent-hi l'espai per a teletreball.
 • Els pisos es dividiran en dues tipologies: pisos en cantonada i pisos travessants. Tots els pisos tindran un mínim de dues habitacions, amb una preferència per les habitacions dobles. El disseny inclourà cuina oberta, espai de safareig, bany complert, habitacions i sala d’estar/menjador. S'atendrà a l'organització i a l'aprofitament de l'espai exterior, buscant un entorn ordenat i amb àmplies zones exteriors.
 • Son pisos rehabilitats, per tant, es poden imaginar com a espais moderns i ben distribuïts, amb atenció a la il·luminació natural i una ventilació adequada. L'espai exterior s'ha concebut com un entorn agradable, amb jardins exteriors i diferents àrees per a activitats com picnics, esports a l'aire lliure i jocs infantils.
 • Els pisos travessants tindran aproximadament 65 m², mentre que els pisos en cantonada seran d'uns 75 m². S'està treballant en pisos que ofereixin prestacions adequades, tenint en compte criteris com la flexibilitat, l'accessibilitat i l'eficiència energètica. Es buscarà oferir un ambient confortable i pràctic per als residents.
 • L'estructura i la visió exterior del bloc de pisos experimentaran canvis significatius. Mitjançant l'enfocament de "buidatge" de l'edifici, es segmentarà la massa actual per reduir l'alçada i crear una imatge més harmoniosa i acord amb l'entorn urbà de Sant Bartomeu. Aquesta transformació ajudarà a evitar la percepció d'un bloc desproporcionat i afavorirà una millor integració amb el paisatge.
 • S’ha tingut en compte la importància de fomentar una comunitat de veïns cohesionada. Per aquest motiu, s'han inclòs zones comunes i espais compartits que promouran la interacció social. A més dels jardins exteriors amb diferents programes funcionals, es poden preveure altres àrees comunes per a reunions, trobades o activitats comunitàries. Aquests espais seran clau per a la creació d'un ambient de convivència i cooperació entre els residents.
Darrera actualització: 16.06.2023 | 12:18
Darrera actualització: 16.06.2023 | 12:18