Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

Accedir al tauler 

Atesa la Resolució núm. 2021-17 de data 10 de març de 2021, s’ha acordat efectuar convocatòria pública per cobrir les places de Jutge de Pau titular i substitut de Sant Bartomeu del Grau.

El termini per presentar les instàncies acompanyades del currículum vitae, serà de 30 dies, a comptar des de el dia següent de la publicació de l’edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA, presencialment a les oficines municipals d'aquest Ajuntament, en l'horari d'atenció al públic (10:00h. A 13.30 h.), o be telemàticament.

Sant Bartomeu del Grau, 11 de març de 2021

Darrera actualització: 25.03.2021 | 13:22
Darrera actualització: 25.03.2021 | 13:22