Ple ordinari - 5 de juliol de 2017

Dimecres, 5 de juliol de 2017 de 19:30 a 21:00

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 24/05/17
  2. Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 2n trimestre de 2017
  3. Aprovació de les festes locals per l’any 2018
  4. Agraïment jutge de pau
  5. Aprovació conveni Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona
  6. Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020)
  7. Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona 2016-2020
  8. Precs i preguntes
Darrera actualització: 4.07.2017 | 11:04