Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament

Dijous, 21 de juliol de 2022

Aprovat pel Ple de data 6 de juliol de 2022, el Pla de Mesures Antifrau és l'eina que servirà com a guia de l'actuació en matèria antifrau. Tal i com s'explica en els apartats del document adjunt, la seva implementació ha de servir com a punt central de la lluita contra el frau i la corrupció.

L'SNCA (Infofrau) ha habilitat un canal per comunicar informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus, que disposa d'un apartat específic relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència tenint en compte el que disposa la Comunicació 1/207, de 6 d'abril, sobre la manera com poden procedir les persones que tinguin coneixement de fet que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats total o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea.

Darrera actualització: 21.07.2022 | 13:54