Ple extraordinari - 17 de febrer de 2020

Dilluns, 17 de febrer de 2020 a les 00:00

Us comuniquem que el proper dimecres 19 de febrer de 2020, a les 19:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Odre del dia:

  1. Rectificació acord d’ampliar, modificar i revocar la delegació de funcions de la Diputació de Barcelona mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària i alhora confirmar i clarificar l’abast d’anteriors acords de delegació.
  2. Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de 2019 presentat per l’ORGT.
  3. Aprovació definitiva de la modificació de la numeració dels carrers del sector anomenat “La Serra”.
  4. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energía, SAU (Exp. 2015.05.D01).
  5. Aprovació de l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH).
  6. Aprovació del Conveni-Tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.
  7. Aprovació del Conveni-Tipus d’adhesió al programa “Anem al teatre” a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona pel període 2020-2024.
Darrera actualització: 17.02.2020 | 14:17

Imatges

Ordre del dia