Ple Extraordinari - 23 de desembre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 23 de desembre de 2014, a les 19:00h. tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 16 de desembre de 2014
2- Aprovació del Pressupost Municipal de l'exercici 2015
 

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple Extraordinari - 16 de desembre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 16 de desembre de 2014, a les 21:00h. tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1- Aprovació acta 11 de novembre de 2014

2- Donar compte del recurs contenciós administratiu al POUM

3- Aprovació provisional modificació puntual POUM

4- Ratificació de l’acord de la junta rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya de 19 de novembre de 2014 relatiu a la modificació dels estatuts

5- Aprovació del Pacte de Treball dels funcionaris i del Conveni Laboral del personal laboral de l'ajuntament

6- Modificació de l'ordenança de l'IBI per l'exercici 2015 7- Donar compte del decret 244/2014

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple Extraordinari - 11 de novembre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 11 de novembre de 2014, a les 21:00h. tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta del dia 28 d'octubre de 2014
2- Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2015
3- Aprovació del calendari fiscal de l'exercici 2015
4- Modificació de crèdit 2/2014
5- Distribució de la prestació supramunicipal del fons de cooperació local 2013 i 2014

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple Extraordinari - 28 d'octubre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 28 d'octubre de 2014, a les 21:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l'acta del dia 7 d'octubre de 2014

2- Adjudicació obres C/ Vell i adequació plaça nova

3- Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials

4- Donar compte de l'informe de control pressupostari 3r Trimestre 2014

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 7 d'octubre de 2014

Us comuniquem que el proper dimarts 7 d'octubre de 2014, a les 21:00h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d'actes de l'Ajuntament amb l'ordre del dia següent:

 1- Aprovació de les actes de les sessions del dia 9 i 22 de setembre de 2014

 2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia: 132/2014 a 180/2014

Ple Extraordinari - 22 de setembre de 2014

Us convoco al Ple de l'Ajuntament en sessió Extraordinària (7/2014) previst pel dia 22 de setembre de 2014 a les 20:00hores a la Sala de Plens d'aquesta casa consistorial amb l'únic punt a l'ordre del dia que és donar suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.

Ple Ordinari - 7 de juliol de 2014

Us convoco al Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària (5/2014) que tindrà lloc el dilluns 7 de juliol de 2014 a les 21:00 hores a la Sala de plens d’aquesta casa consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 

Contingut sindicat