Ple de constitució de l'Ajuntament - 13 de juny de 2015

Us comuniquem que el proper dissabte 13 de juny de 2015, a les 12:00h tindrà lloc el ple de constitució de l'Ajuntament a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Constitució de la nova Corporació Municipal

L’Alcalde
Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 3 de juny de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 3 de juny de 2015, a les 20:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 20/05/15.

L’Alcalde
Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 20 de maig de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 20 de maig de 2015, a les 21:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 01/04/15 i 28/04/15.

2- Aprovació dels models de declaració del registre d'interessos i de bèns patrimonials.

L’Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 28 d'abril de 2015

Us comuniquem que el proper dimarts 28 d'abril de 2015, a les 14:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Sorteig per a l'elecció dels membres de la Mesa electoral per a les Eleccions Locals 2015

L’Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple Ordinari - 1 d'abril de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 1 d'abril de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 25 de febrer de 2015

2- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del 1r trimestre de 2015

3- Modificació del Reglament de règim d’ús dels horts comunitaris de titularitat municipal

4- Donar compte del decret d’alcaldia 061/2015

5- Precs i preguntes

L’Alcalde

Emili Benito Sayol

 

Ple Extraordinari - 25 de febrer de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 25 de febrer de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 14 de gener de 2015

2- Aprovació del compte de gestió i recaptació de l’ORGT de l’exercici 2014

3- Acords relatius a la recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012

4- Ratificació del decret sobre l’adhesió a l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

5- Ratificació del decret sobre el lloguer del pis del C/ Vic, 8, 4t 2a

6- Ratificació del decret sobre el lloguer del pis del C/ Vic, 8, 1r 2a

7- Donar compte de l'informe de control pressupostari 4t Trimestre 2014

L’Alcalde

Emili Benito Sayol

 

Ple ordinari - 14 de gener de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 14 de gener de 2015, a les 19:30h, tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 23/12/14
2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia del 4t trimestre de 2014
3- Despatx d'ofici

Contingut sindicat