Ple ordinari - 20 de gener de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 20 de gener de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia  16/12/15

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 4t trimestre de 2015

3-    Aprovació del Pressupost Municipal de l'exercici 2016

4-    Aprovació crèdits incobrables i baixes padró d'IVTM 2015 de l'Organisme de Gestió Tributària

5-    Precs i preguntes

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 16 de desembre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 16 de desembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 04/11/15 i 23/11/15

2-    Aprovació del Pressupost Municipal de l'exercici 2016

3-    Aprovació Conveni Consell Comarcal d'Osona pel Programa Treball I Formació

L’alcalde

Emili Benito Sayol

 

Ple extraordinari - 23 de novembre de 2015

Us comuniquem que el proper dilluns 23 de novembre de 2015, a les 14:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa electoral per a les Eleccions Generals 2015

2-    Sol·licitud de pròrroga i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic

3-    Modificació de crèdit 2/2015

4-    Ratificació decret 233/2015

5-    Acceptació donació mobiliari urbà per part de Benito Urban SLU

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

 

 

Ple extraordinari - 4 de novembre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 4 de novembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 07/10/15

2- Creació de la Comissió d’estudi del POUM, concretament dels sectors PMU-1 Centre i PMU-2 Carrer Llevant

3- Aprovació del Reglament del Consell Esportiu Municipal

4- Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2016

5- Aprovació del calendari fiscal de l’exercici 2016

6- Designació de representant al Consorci d’Osona de Serveis Socials

7- Moció de suport als veïns de Santa Creu de Jutglar

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 7 d'octubre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 16 de setembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 16/09/15

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats des del dia 14 de juny de 2015

3- Aprovació justificació modificació puntual POUM núm. 2

4- Acords de validació del resultat del procés de participació ciutadana per la creació de la comarca del Lluçanès

5- Aprovació del compte general de l’exercici 2014

6- Precs i preguntes

L’alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Ple extraordinari - 16 de setembre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 16 de setembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 06/07/2015 i del dia 01/09/15

2- Aprovació conveni Consell Comarcal d'Osona projecte "Desendolla't"

3- Aprovació del Protocol general de col·laboració pel préstec de material esportiu de la Diputació de Barcelona

4- Donar compte de la liquidació de l'exercici 2014, decret 168/2015

5- Donar compte del decret 175/2015 sobre les línies fonamentals del pressupost per l'exercici 2015-2016

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 6 de juliol de 2015

Us comuniquem que el proper dilluns 6 de juliol de 2015, a les 20:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 13/06/2015
2- Periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació
3- Nomenament membres de la Comissió Especial de Comptes

Contingut sindicat