Ple extraordinari - 4 de novembre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 4 de novembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 07/10/15

2- Creació de la Comissió d’estudi del POUM, concretament dels sectors PMU-1 Centre i PMU-2 Carrer Llevant

3- Aprovació del Reglament del Consell Esportiu Municipal

4- Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2016

5- Aprovació del calendari fiscal de l’exercici 2016

6- Designació de representant al Consorci d’Osona de Serveis Socials

7- Moció de suport als veïns de Santa Creu de Jutglar

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 7 d'octubre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 16 de setembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 16/09/15

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats des del dia 14 de juny de 2015

3- Aprovació justificació modificació puntual POUM núm. 2

4- Acords de validació del resultat del procés de participació ciutadana per la creació de la comarca del Lluçanès

5- Aprovació del compte general de l’exercici 2014

6- Precs i preguntes

L’alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Ple extraordinari - 16 de setembre de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 16 de setembre de 2015, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 06/07/2015 i del dia 01/09/15

2- Aprovació conveni Consell Comarcal d'Osona projecte "Desendolla't"

3- Aprovació del Protocol general de col·laboració pel préstec de material esportiu de la Diputació de Barcelona

4- Donar compte de la liquidació de l'exercici 2014, decret 168/2015

5- Donar compte del decret 175/2015 sobre les línies fonamentals del pressupost per l'exercici 2015-2016

L'Alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 6 de juliol de 2015

Us comuniquem que el proper dilluns 6 de juliol de 2015, a les 20:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 13/06/2015
2- Periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació
3- Nomenament membres de la Comissió Especial de Comptes

Ple de constitució de l'Ajuntament - 13 de juny de 2015

Us comuniquem que el proper dissabte 13 de juny de 2015, a les 12:00h tindrà lloc el ple de constitució de l'Ajuntament a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Constitució de la nova Corporació Municipal

L’Alcalde
Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 3 de juny de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 3 de juny de 2015, a les 20:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 20/05/15.

L’Alcalde
Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 20 de maig de 2015

Us comuniquem que el proper dimecres 20 de maig de 2015, a les 21:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 01/04/15 i 28/04/15.

2- Aprovació dels models de declaració del registre d'interessos i de bèns patrimonials.

L’Alcalde

Emili Benito Sayol

Contingut sindicat