Curs Escolar 2007/2008

 

TRETS D'IDENTITAT

Des del curs 1994-1995 l'escola d'educació infantil "EL PATUFET" és municipal. L'ajuntament és qui la gestiona.

L'escola d'educació infanitl exerceix una funció educativa, sanitària i social, organitzant-se com a complement de la tasca familiar i afavorint un ambient educatiu en el qual l'infant trobi la seguretat, i la confiança necessàries per desenvolupar-se feliçment i eficaçment.

L'escola d'educació infantil "EL PATUFET" és i vol ser ideològicament pluralista tant en l'aspecte polític com en el religiós. Es respectaran totes les ideologies i creences des seus individus. En definitiva educar en llibertat i solidaritat.

El centre practica una educació per a la igualtat sense discriminacions per raons de sexe, raça, cultura i llengua.

La llengua d'aprenentatge del centre és el català tot i que es respectarà l'ús d'altres llengües.

S'afavoreix la sociabilització de l'infant, perquè a poc a poc vagi entrant en el món de relació amb els altres.

Essent conscients de la importància de l'educació en aquestes edats utilitzarem una metodologia:

  • Activa, on el nen participi, observi, descobreixi i experimenti.
  • Paidocèntrica, on el nen és el centre de la nostra tasca.
  • Respectant el ritme de cada nen i les seves necessitats.
  • Dirigida a l'adquisició d'hàbits; Hàbits d'autonomia personal (alimentació, higiene, treball) i hàbits de convivència.
  • Basada en el joc, activitat primordial de la infància i amb la qual els nens aprenen.

 

 

Escola Bressol "El Patufet"

Escola d'Educació Infantil "El Patufet"
Carrer Ponent,1
patufet@sbg.cat
Tel. 938 889 271
Sant Bartomeu del Grau

  

Darrera actualització: 14/11/2010