Oficina Mòbil d'Informació al consumidor

L'Oficina Mòbil d'Informació de Consum aparca al recinte del Casal un cop al mes. L'oficina està atesa per un tècnic de Consum de la Diputació de Barcelona que informa els ciutadans en totes aquelles qüestions o dubtes relacionats amb l'àmbit dels drets dels consumidors: etiquetatge i garanties de productes; compra i lloguer d'habitatges; serveis bancaris; assegurances; compra-venda de vehicles; serveis post-venda; compres fora d'establiment; serveis turístics, etc.

L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau està adherit al programa O.P.I.C. (Oficina Provincial d’Informació al Consumidor), que efectua una visita al municipi de forma periòdica mitjançant la seva oficina mòbil. Les visites de O.P.I.C. es publiciten a través del web de Sant Bartomeu, la Televisió per Cable i cartells als establiments del poble.