Us comuniquem que el proper 5 d'abril de 2017, a les19:30 tindrà lloc un ple ordinàri a la sala d'actes de l'ajuntament amb el següent ordre del dia:  

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15 de març de 2017

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 1r trimestre de 2017

3-    Donar compte de la proposta de mantenir pel 2017 les tarifes d’aigua vigents de l’exercici 2016

4-    Ratificació decret 16/2017

5-    Proposta d'elecció del Jutge de Pau titular

6-    Denominació de la nova plaça

7-    Acords envers el Consorci del Lluçanès

8-    Precs i preguntes

Una salutació,

L'alcalde,

Emili Benito Sayol