Us comuniquem que el proper dimecres 15 de gener de 2017, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 11/01/17

2- Aprovació Conveni Consell Comarcal d'Osona pel Programa Treball I Formació

3- Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2016

4- Sol·licitud de pròrroga i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic

5-Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del Projecte Modificat per la Remodelació Integral del Carrer Vell

L’alcalde,

Emili Benito Sayol