Us comuniquem que el proper dimecres 23 de novembre de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 06/10/16 i 19/10/16

2. Aprovació del compte general de l’exercici 2015

3- Donar compte del decret d’acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona

4- Donar compte del decret d’aprovació de la modificació de crèdit 3/16

5- Adjudicació contracte per execució obres de la Plaça Dr. Griera – Separata 1

6- Proposta d'elecció del Jutge de Pau i substitut

L'alcalde

Emili Benito Sayol