Us comuniquem que el proper dijous 6 d'octubre de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de les sessió anterior del dia 13 de juliol de 2016

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 3r trimestre de 2016

3- Adhesió conveni marc per pobresa energètica

4- Aprovació de la modificació de crèdit 2/2016

5- Donar compte de la liquidació de l'exercici 2015, decret 147/2016

6- Ratificació decret 91/2016 d’adhesió al programa “Anem al teatre”

7- Ratificació decret 176/2016 de renovació del conveni amb Consell Comarcal d’Osona

    per recollida animals abandonats

8- Ratificació decret 187/2016 d’adhesió a programes de l’Àrea d’atenció a les persones

    del Consell Comarcal d’Osona

9- Precs i preguntes

L’alcalde

Emili Benito Sayol

 

-->