• Ajuntament  93 888 90 00
 • Consultori CAP  93 888 93 62
 • Urgències CAP  93 856 05 00
 • Farmàcia  93 888 91 01
 • Emergències mèdiques SEM  061
 • Escola Bressol  93 888 92 71
 • CEIP la Monjoia  93 888 91 25
 • Telecentre / biblioteca  93 521 69 83
 • TV cable 93 131 80 00
 • Autocars Rovira (Bus SBG)  93 857 07 04
 • Estació d'autobusos de Vic  93 889 25 77
 • Servei d'Atenció al Ciutadà  012
 • Bombers  085
 • Mossos d'Esquadra  088
 • Emergències 112
 • Forestals Osona  93 882 87 95
 • Recaptació  93 472 92 00
 • GIACSA 93 872 20 02  -  Urgències 24h 900 818 482
 • Funerària Blanquè  93 856 03 36