Vilanova
Vilanova

 

Parlar de Vilanova vol dir evocar natura, perquè a Vilanova allò que més destaca és l'entorn paisatgístic. La casa, enmig d'una exuberant vegetació, consta de dos edificis de tres pisos i amb teulada a dues vessants: la casa de l'amo i la del masover. Com a elements arquitectònics destaquen les pedres cantoneres que emmarquen els portals i les finestres. En la llinda del portal de la masoveria hi ha una inscripció que diu: "Sebastianus Ferreras me fecit ano 1803", la data més antiga de l'edifici actual. Per altra banda, en una de les pedres del jardí que envolta l'habitatge del propietari s'hi llegeix el nom de Pedro Juan Forteza, mallorquí, de qui es creu que feu reformes en la casa. L'any 1940 es remodelà la façana principal amb la construcció d'una tribuna.

Pel que fa a l'origen del nom, és evident que Vilanova prové de VILLA NOVA. Per tant, el topònim ens descriu un mas més nou respecte dels de l'entorn. Malgrat això, no cal pas restar antiguitat al mas de Vilanova, que ja apareix documentat al segle XVI, com a masia propietat de les Ferreres en una consueta de la parròquia de Sant Bartomeu del Grau del 1599.

 

Tribuna de Vilanova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribuna de Vilanova

 

 

Emili Benito i Sayol (Text)
Roser Armenteras i Pascual (Fotos)
Edició: 09/04/2001

Cases de pagès de Sant Bartomeu del Grau

Darrera actualització:06/05/2008