Vista del Pujol

El Pujol és un dels masos històrics de més renom de Sant Bartomeu del Grau i un exponent de gran rellevància dins l'arquitectura rural catalana. Ja surt documentat l'any 1179. L'actual construcció de la casa és el resultat de la Sentència Arbitral de Guadalupe, establerta el 1486, que representà una condició jurídica més lliure dels pagesos, en ser abolits els mals usos i la remença a què estaven sotmesos pels seus senyors feudals. Així doncs els pagesos s'enriquiren i emprengueren la construcció de grans masies. El Pujol és un gran casal carrat, amb teulada a quatre vents. Des de collet Moliner és d'on més bé es pot observar la perspectiva més carismàtica i representativa de la masia: envoltada de camps i amb el teló de fons de les costes de Sobremunt es destaca la mola quadrada i valenta del seu edifici, amb els tres arcs de mig punt que conformen l'eixida de la façana de ponent.

Pel que fa al nom, la forma Pujol prové de PODIOLU (diminutiu de PODIUM 'puig'), i significa, doncs, 'muntanyeta, turó, puig petit'. Certament la casa del Pujol, mirada des de llevant, es troba emplaçada damunt d'un turonell pla; això pot fer pensar que el nom de la casa no ve d'un nom de persona o antropònim, sinó d'un topònim designant l'orografia.


Eixida del Pujol

 

Emili Benito i Sayol (Text)
Roser Armenteras i Pascual (Fotos)
Edició: 15/04/2001

Cases de pagès de Sant Bartomeu del Grau

Darrera actualització: 05/04/2008